Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2013

lullagoodbye
lullagoodbye
Przeraża mnie moje własne lenistwo i brak jakiegokolwiek zdyscyplinowania.
— Z pamiętnika
Reposted fromchristi christi viathe15thofmarch the15thofmarch
lullagoodbye
Mój pesymizm wynika z tego, że jestem rozczarowany sobą i innymi. To powód, dla którego jestem egoistą, dla którego czasem krzywdzę ludzi, nie potrafię się odnaleźć, jestem rozkapryszoną cipą, która nigdy nie wie, czego chce i gównem, które musi samo dochodzić, o co mu w ogóle chodzi.
Reposted fromtwice twice viathe15thofmarch the15thofmarch
lullagoodbye
są ludzie, którzy u psychiatry nie musieliby mówić ani słowa. do diagznozy wystarczyłaby lista utworów słuchanych w ciągu minionego tygodnia.
Reposted fromzmora zmora viathe15thofmarch the15thofmarch
lullagoodbye
7954 9a2d 390
Reposted fromminou minou viathe15thofmarch the15thofmarch
lullagoodbye
Oryginalność trzeba mieć w sobie, a nie na sobie.
— ktoś.
lullagoodbye
Traktuj człowieka zgodnie z tym, jaki jest, a taki się stanie; traktuj go według tego, jaki być powinien, a stanie się taki, jaki może i powinien być.
— Goethe
Reposted fromavooid avooid viathe15thofmarch the15thofmarch
lullagoodbye
We should love, not fall in love... because everything that falls, gets broken.
Reposted fromnfading nfading viathe15thofmarch the15thofmarch
lullagoodbye
Mężczyzna musi zrobić pierwszy krok. Ja mogę zrobić tysiąc kolejnych, ale On musi pokazać, że warto
— rzuć wszystko i chodź się całować !
Reposted fromojkomena ojkomena viathe15thofmarch the15thofmarch
lullagoodbye
7589 3df9 390
Reposted fromjasminum jasminum viathe15thofmarch the15thofmarch
lullagoodbye
lullagoodbye
Niestety jestem tą sentymentalną idiotką, dla której wszystko ma jakieś znaczenie.
Reposted fromnfading nfading viathe15thofmarch the15thofmarch
lullagoodbye
I okazuje się, że nikt nas nie okłamał, tylko my zbyt dużo sobie wyobrażaliśmy.
lullagoodbye
Dżentelmen to mężczyzna, który potrafi opisać kobietę bez posługiwania się rękami
— Alec Guinness
lullagoodbye
To wiek dwudziesty, Agnieszka: Izolda mieszka w burdelu, a Tristan pije z sutenerami na rogu. Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia; zrywają się rano, chłepczą swoje zupki w barach mlecznych, tłoczą się w tramwajach, kupują tandetne meble w domach towarowych na raty, kłócą się z konduktorem o pięć groszy i tak dalej. (...) Życie nie daje żadnych gwarancji przyszłości. Każdemu kto mówi "Zostaw to, za parę lat przyjdzie coś innego" powinno się pluć w gębę. Co przyjdzie? Kiedy przyjdzie? Każde szczęście przychodzi złą drogą.
— Hłasko
lullagoodbye
najlepszy komplement jaki można usłyszeć od kogoś na kimś Ci zależy - ” Nie zmieniaj się ”
Reposted fromnexxt nexxt viathe15thofmarch the15thofmarch
lullagoodbye
To, co stanowi o uwodzicielskim talencie mężczyzny, to nie jego uroda, ale zdolność przekonania kobiety, by czuła się przy nim piękna.

— Eric-Emmanuel Schmitt - "Ozdrowienie"

April 20 2013

lullagoodbye
5840 3d5c 390
Reposted fromthegirl thegirl viaalevue alevue
lullagoodbye
5840 3d5c 390
Reposted fromthegirl thegirl viaalevue alevue

April 17 2013

lullagoodbye
5856 5b56
Reposted fromthegirl thegirl viaalevue alevue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl